Sunday, November 3, 2013

OBLIGAŢII LA ÎNTÂLNIREA VEHICULELOR CU PIETONIINu se poate conduce în siguranţă acreditând părerea că toţi pietonii ştiu şi respectă regulile care le sunt adresate. Capacitatea lor de a înţelege şi de a respecta legea este diferită. Interpretând art. 35 (1) al OUG 195 şi cunoscând că unii pietoni greşesc cu uşurinţă, preocuparea conducătorului de vehicul care îi întâlneşte pe partea carosabilă a drumului este de a nu îi pune în pericol şi de a nu îi stânjeni când vor să-şi continue drumul. Dacă pietonii nu se află pe „trecerea pentru pietoni” semnalizată, conducătorul autoturismului nu le analizează greşelile, nu le adresează reproşuri şi respectă regulile impuse conducătorilor auto, inclusiv interpretarea preventivă de mai sus. Toate îndrumările sunt prezentate aici, având in vedere că începătorii, mai mult decât conducătorii cu atenţia formată, trebuie să insiste pentru cunoaşterea şi adoptarea conduitei preventive; ceea ce este deseori mai mult decât respectarea prevederilor legii. În cazul unui accident, se stabileşte vinovatul dar, nici cel fără vină nu suportă cu uşurinţă rigorile cercetării accidentului, pierderile şi obligaţiile ce urmează unor astfel de evenimente.
Pe de altă parte, potrivit O.U.G. 195, art. 72 (4), când conducătorul vehiculului a respectat prevederile legale, pietonii răspund pentru eventuale încălcări ale normelor rutiere la traversare sau la folosirea părţii carosabile.
Esenţa obligaţiilor pietonilor constă în următoarele prevederi:
Pietonii sunt obligaţi să folosească numai trotuarul sau în lipsa acestuia să circule pe partea stângă a drumului, în direcţia lor de mers, cât mai aproape de marginea părţii carosabile, conformându-se regulilor de circulaţie. Ei traversează perpendicular pe axul drumului, dacă nu sunt treceri amenajate cu marcaje ori/şi cu indicatoare, sau, în localităţi, pe la colţul străzii, după ce s-au asigurat că o pot face în siguranţă pentru ei şi pentru ceilalţi participanţi la trafic.
Pietonilor le este interzis:
  •         să circule pe partea carosabilă a drumului public dacă acolo există, şi sunt libere, amenajări permise circulaţiei pietonilor;
  •     să traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise ori prin locurile permise, dar în fugă şi/sau fără să se asigure;
  •         să prelungească timpul de traversare a drumului public şi să întârzie ori să se oprească fără motiv;
  •         să ocupe partea carosabilă în scopul împiedicării circulaţiei.


Trecerea pentru pietoni
Este semnalizată cu indicatoare sau/şi marcaje în vederea delimitării locului de traversare a părţii carosabile de către pietoni. Circulaţia vehiculelor şi pietonilor prin acest loc este reglementată special.
Chiar dacă nu funcţionează semafoarele pentru pietoni, prezenţa lor indică existenţa „trecerii pentru pietoni”, acolo unde lipsesc indicatorul şi marcajul. Semafoarele pentru pietoni permit traversarea acestora pe lumina verde.

Locul „trecerii pentru pietoni” se arată cu cel puţin una dintre următoarele trei semnalizări:

Dacă trecerea pentru pietoni se află într-un loc cu vizibilitate redusă, ea este presemnalizată de la distanţă cu indicatorul „Presemnalizare trecere pietoni”. Acesta recomandă conducătorilor de vehicule să reducă viteza din timp şi să mărească atenţia, dar nu indică pietonilor locul „trecerii”. Indicatorul de avertizare „Copii” obligă conducătorii vehiculelor să micşoreze viteza sub 30 km/oră (între orele 7-22) şi să circule cu atenţie, dar nici acest indicator nu stabileşte un loc de trecere.

(A) Conducătorul care se apropie de o trecere pentru pietoni semnalizată, nedirijată cu semafoare, trebuie să oprească obligatoriu când pe „trecere” s-au angajat pietoni în traversare

Oprirea obligatorie va fi efectivă pentru că mulţi pietoni nu găsesc normal să continue traversarea când sunt vehicule în mişcare. Dacă un vehicul se apropie de o trecere pentru pietoni şi ei îşi întrerup din această cauză traversarea regulamentară a drumului (pe suprafaţa marcată etc), conducătorul este obligat, după ce opreşte vehiculul, să invite pietonii pentru a traversa. Se consideră că pietonii sunt în traversare dacă cel puţin unul dintre ei a păşit pe suprafaţa trecerii pentru pietoni. După ce opreşte, conducătorul poate porni vehiculul dacă astfel pietonii angajaţi pe „trecere” nu îşi întrerup traversarea, fiindcă nu sunt în pericol şi nici intenţia de mers nu le este stânjenită.

                      Dacă la un drum cu numai o banda pe sens sunt pietoni pe trotuar, si s-ar părea că vor a traversa pe "trecere", conducătorul va reduce obligatoriu viteza sub 30 km/oră.


(B)  Conducătorul care se apropie de o trecere semnalizată, dirijată cu semafoare, loc aflat de obicei la intersecţie, va proceda astfel:
a)   dacă semnalul interzice trecerea vehiculului, la lumina roşie sau galbenă neintermitentă a semaforului pentru vehicule, va opri înainte de marcajul pentru pietoni sau înainte de marcajul transversal pentru oprire care îl precede, indiferent dacă traversează ori nu pietoni;
b)   dacă semnalul permite trecerea, pe lumina verde sau săgeată verde cu lumină intermitentă, intrand şvirând apoi în intersecţie, conducătorul nu va ieşi stânjenind ori oprind pietonii aflaţi în traversare pe lumina verde a semaforului pentru pietoni. În acest scop trebuie să oprească.


În prima fotografie, două autoturisme virând la dreapta au oprit pentru a da
prioritate pietonilor de pe „trecerea” cu lumină verde la semafor. Pietonul P este ultimul care trece. In fotografia a doua, autoturismele pornesc, după ce s-au asigurat fiecare separat, că nu pun în pericol pietonul R, nu îi stânjenesc intenţia de a traversa şi, au satisfăcut obligaţia de a opri pentru trecerea pietonilor.
Conducătorul intră în intersecţii potrivit semnalizării semafoarelor pentru vehicule dar, dacă virează la ieşirea din intersecţie, ţine seamă de culoarea semaforului pentru pietoni, fiindcă trebuie să acorde prioritate pietonilor, când ei au verde. Dacă instalaţia de semafoare nu funcţionează, conducătorul dă totdeauna prioritate pietonilor pentru a traversa drumul pe „trecere”.
Dacă pietonii au lumină roşie la semafor, conducătorul nu va acorda prioritate de trecere celor care greşesc traversând, dar nu îi va pune în pericol şi, oprind la nevoie, nu va formula reproşuri. Mai precis, în această împrejurare, conducătorul va evita să ajungă în situaţia de a opri cu scopul de a invita pietonii să traverseze. La pagina următoare se pune în discuţie totuşi adoptarea unei soluţii alternative la ceea ce înseamnă acordarea priorităţii după Regulament, soluţie care poate fi aplicată uneori, dar care interesează mai puţin pe începători. Ei adoptă „conducerea demonstrativă”, înţelegând prin aceasta aplicarea prevederilor timp de mai multe luni, indiferent de situaţii, în scopul formării atenţiei specializate şi promovării unor deprinderi corecte.

Aplicarea prevederilor regulamentare la întâlnirea pietonilor
Conducătorul este obligat să ţină seama că deplasarea autoturismului nu trebuie să devină un pericol sau o ameninţare pentru ceilalţi participanţi la trafic. În acest sens, va avea permanent în vedere că din mulţimea pietonilor sunt unii care nu au cunoştinţă despre obligaţiile lor, ştiu numai drumul spre casă şi trecerea pentru pietoni pe care o folosesc zilnic. Mai rău, alţii au părerea greşit preconcepută că vehiculele trebuie să-i ocolească, sau să oprească, şi în cazul că ei nu traversează pe la trecerea pentru pietoni. Unii cad pe carosabil, alţii îşi întrerup traversarea, se întorc din drum în fugă etc. În locurile aglomerate, nu se va reduce viteza numai cu frâna de motor. Se greşeşte dacă nu se ţine piciorul pe frână, căci este posibilă surpriza apariţiei pietonilor care pornesc prin faţa vehiculelor fără să se asigure.
La trecerea pentru pietoni semnalizată
Р - începătorul va reduce din timp viteza indiferent de situaţie, dar
Р  - când sunt pietoni angajaţi în traversarea regulamentară a drumului (semaforul pietonilor fiind cu lumina verde în funcţiune şi măcar un pieton păşind pe suprafaţa marcată), conducătorul va opri efectiv, lăsând astfel pietonii să constate că sunt în deplină siguranţă pentru traversare.
Р - Oprirea din mers va avea loc în faţa „trecerii”.
Р  - După ce a oprit, dacă pe „trecere” rămân pietoni care ezită să traverseze ori care renunţă la traversare şi se întorc pe trotuar, conducătorul îi va invita să treacă.
Р - Tot numai după oprire, conducătorul poate înainta pe „trecere” când nu mai stânjeneşte siguranţa pietonilor de a traversa. El va ţine seamă, de asemenea, că există cazuri imprevizibile, când, fără a se asigura, pietonii se întorc din drum ori încep să alerge, deşi le este interzis.
Când întâlneşte pietoni, conducătorul va adopta o atitudine potrivită prevederilor regulamentare, astfel că va avea în vedere următoarele:
ß      - Trebuie să evite orice comportament care poate pune în pericol sau poate ameninţa cât de puţin impresia de siguranţă a pietonilor.
ß      - Pe „trecerile” semnalizate sunt interzise manevrele: depăşirea, întoarcerea, oprirea, staţionarea şi mersul  înapoi.
ß      - La „trecerile” marcate sunt consideraţi a fi pe trecere pietonii care traversează pe suprafaţa marcajului.
ß      - La „trecerile” semnalizate dar nemarcate, suprafaţa trecerii pentru pietoni poate fi considerată o zonă cu lăţimea mai mare decât a „trecerii” marcate, obişnuite.
ß      - Acolo unde drumul are cel puţin două benzi pe sens, la „trecerea” semnalizată conducătorul acordă prioritate, pe porţiunea sensului lui de mers, pietonilor angajaţi în traversarea drumului (art. 135 lit. h din Regulament).
ß      - Pe drumurile nemarcate şi pe cele care au o singură bandă pe sens, conducătorul va opri, acordând prioritate, oriunde s-ar găsi pietonii în traversare pe „trecerea” semnalizată, ori, în aglomeraţie va reduce viteza sub 30 km/oră chiar dacă nu sunt pietoni pe trecere.
La „trecerile” fără semafor este greşit a opri când nici măcar un pieton nu a păşit pe carosabil. Apropiindu-se de trecere se va reduce viteza, atât de mult cât să fie posibilă oprirea lină dacă vreun pieton păşeşte pe suprafaţa „trecerii” înainte de a ajunge acolo autoturismul. Regulamentul cere reducerea vitezei sub 30 km/oră. Dar, reducând viteza, începătorul poate că sugerează unora dintre pietonii aflaţi pe trotuar că sunt invitaţi să traverseze. Ei păşesc pe suprafaţa marcată. Atunci, autoturismul trebuie oprit în faţa „trecerii”. Nu se opreşte însă când nici un pieton nu a păşit pe „trecere”.  Pentru informare se poate urmări, în cele ce urmează, o interpretare alternativă faţă de obligaţile regulamentare ale conducătorilor faţă de pietoni.
Când autoturismul a schimbat direcţia de mers, la stânga sau la dreapta, într-o intersecţie, intrând pe un drum fără trecere pentru pietoni semnalizată:
Р     - se reduce viteza şi
Р - se opreşte dacă mersul autoturismului stânjeneşte pietonii care au început traversarea. Conducătorul nu invită pietonii să traverseze, dar nu îi va ameninţa cu vreun pericol. Totuşi, dacă nu este în situaţia de a stânjeni traficul altor vehicule, el poate decide să renunţe la demonstrarea cunoaşterii prevederilor şi, să invite pietonii la traversare; scop pentru care trebuie întâi să oprească.
În alte locuri de pe carosabil, decât cele admise pietonilor        La apropierea autoturismului de pietonii care se află pe carosabil se va avea în vedere că pot interveni surprize, ca în exemplul din fotografiile de mai sus. De aceea, conducătorul este obligat să reducă viteza şi chiar să oprească dacă este nevoie.
Întâlnind pietoni pe carosabil în alte locuri decât „trecerea pentru pietoni”, conducătorul ţine seama:
Р            să nu claxoneze,
Р            să reducă imediat viteza şi apoi,
Р    fie să oprească, dacă faţă de poziţia pietonilor este cazul a opri,
Р            fie să continue mersul, dacă nu îi pune în pericol.
Când conducătorul decide să ocolească pietonii aflaţi pe carosabil, deşi soluţia nu este astfel recomandată, el va lua măsura semnalizării şi asigurării, înainte de schimbarea direcţiei de mers.
Pentru protejarea pietonilor, începătorul va reduce viteza în următoarele situaţii:
a)      la trecerea pe lângă grupuri şi coloane, fie dacă acestea se află în mers sau staţionează;
b)     când circulă în direcţie opusă tramvaielor, troleibuzelor şi autobuzelor oprite în staţii, pe drumurile cu o singură bandă pe sens;
c)     la depăşirea troleibuzelor şi a autobuzelor oprite în staţii, precum şi a tramvaielor aflate în staţii prevăzute cu refugii;
d)     în zona de acţiune a indicatorului „Copii” (o viteză sub 30 km/oră, între orele 7-22);
e)     la trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare sau marcate, începătorii vor reduce viteza, chiar dacă nu sunt pietoni care au intenţia să traverseze.
f)      Interpretând prevederile articolelor nr. 35 şi 48 din OUG 195, conducătorul este obligat să se comporte pe drum astfel încât să prevină orice pericol şi să nu constituie un obstacol pentru circulaţie. După această interpretare preventivă, chiar dacă prezenţa autoturismului a fost semnalizată de către conducător în vreun fel, valoarea vitezei trebuie adaptată obligatoriu împrejurării de a trece prin dreptul unor persoane. De asemenea, unde lăţimea spaţiului disponibil pentru a trece este mică, se va reduce viteza din timp, în mod corespunzător, pentru a străbate cu multă grijă spaţiul ori pentru a opri la nevoie. Un caz când se impune o astfel de măsură este trecerea pe lângă copii, persoane în vârstă, bolnavi şi alţii care, greşind, se deplasează pe partea carosabilă a drumului. S-ar putea ca aceştia să-şi schimbe imprevizibil poziţia, să cadă sau să fugă pe drum şi să fie loviţi de un vehicul. Adăugăm că nu se vor face aprecieri asupra prezenţei nejustificate a pietonilor pe carosabil şi nu se vor formula reproşuri.
Conducătorul este obligat să permită pietonului nevăzător să traverseze drumul pe oriunde, dacă acesta ridică un baston alb, în direcţie verticală. Conducătorul nu îşi va semnala prezenţa claxonând.
Chiar când pietonii fac greşala de a traversa pe suprafaţa intersecţiei, se reduce viteza şi se opreşte, în caz de nevoie.


Concluzii privind obligaţiile conducătorului faţă de pietonii întâlniţi pe partea carosabilă a drumului
            Întâlnind pietoni ori prevăzând posibila lor apropiere, conducătorul trebuie să aplice prevederile legale, creându-şi posibilităţi de a-i proteja.
a)    Indiferent pe unde traversează pietonii, conducătorul trebuie să înlesnească trecerea lor în siguranţă, chiar dacă pentru aceasta reduce mult viteza ori, ca ultimă măsură, opreşte autoturismul.
b)      La „trecerile” semnalizate începătorul reduce viteza, dar nu opreşte special pentru prioritatea pietonilor, decât dacă cel puţin unul dintre ei s-a angajat în traversare, păşind pe „trecere”. Procedeul arătat se practică:
- în oricare moment, la „trecerile” fără semnal de semafor pentru pietoni, fie că nu sunt semafoare, fie că nu funcţionează;
- la ieşire din intersecţie, după viraj, în timpul funcţionării luminii verzi a semaforului pentru pietoni, dacă autoturismul are drept de trecere.
c)   Oprirea în alte locuri decât la „trecerea” semnalizată, aşa cum s-a arătat, se impune numai dacă măsura se ia cu intenţia de a nu pune pietonii în pericol. Normal, nu se opreşte cu scopul de a invita un pieton sau mai mulţi să traverseze, decât dacă pietonul s-a angajat în traversare potrivit prevederilor. De pildă, exemplul de mai sus, ieşind cu autoturismul din intersecţie, dacă este semnal verde la semaforul pentru pietoni şi un pieton începe cel puţin un pas pe spaţiul trecerii pentru pietoni, se va opri autoturismul şi se va invita pietonul, când el ezită să treacă sau când decide că e mai sigur să se întoarcă pe trotuar.
d)  După oprirea la trecerea pentru pietoni, plecarea autoturismului poate avea loc imediat ce nu stânjeneşte siguranţa pietonilor de a traversa şi ei nu sunt provocaţi astfel să se oprească din mers.
e)   Se ţine seamă că există posibilitatea ca un pieton, fiind pe „trecere”, să-şi schimbe mersul normal, să se întoarcă din drum sau să înceapă a alerga, deşi Regulamentul nu-i îngăduie. Anticipând orice situaţie, trebuie să se ia măsurile potrivite evitării unor incidente ori discuţii cu pietonii.
f)     Aplicând prevederile, vom considera că spaţiul trecerii pentru pietoni este delimitat de suprafaţa marcajului şi că străbate ambele sensuri ale părţii caroasabile, dar
g)   acolo unde drumul are cel puţin două benzi marcate pe sens se va avea în vedere acordarea priorităţii pietonilor aflaţi pe segmentul „trecerii” de pe sensul de mers al autoturismului (art. 135 lit. h din Regulament).
h)     Acolo unde „trecerea” este semnalizată dar nu este marcată, spaţiul ei poate fi considerat o zonă mai lată de cât al unei „treceri” marcate.
i)   Pot fi situaţii când pietonii încearcă să traverseze neregulamentar şi conducătorul amabil admite să-i invite la traversare. În acest scop, numai dacă nu stânjeneşte astfel traficul altor vehicule, conducătorul va opri mai întâi din mers şi apoi va invita pietonii, dar, acest gest nu demonstrează că el aplică întocmai prevederile (vezi examenul).
j)   Nu se ocoleşte pietonul întâlnit pe carosabil, decât după semnalizare, asigurare şi numai când schimbarea direcţiei de mers a autoturismului nu stânjeneşte deplasarea unor participanţi la trafic.
k)   Pe drumuri aglomerate, întâlnind pe partea carosabilă cel puţin un pieton care împiedică traficul vehiculelor:
Р       - nu se claxonează,
Р       - se reduce imediat viteza,
Р  - se opreşte dacă este necesar, potrivit situaţiei, şi
Р   - se aşteaptă în apropierea pietonului ca acesta să elibereze spaţiul de pe carosabil. În nici o împrejurare nu se vor formula reproşuri la adresa pietonilor. Conducătorii au obligaţia respectării normelor civice de comportament faţă de ceilalţi participanţi la trafic.Privind preocupările cu circulaţia pietonilor am primit un comentariu interesant de la cineva.
Discuţia iniţiată de el o contnui aici.

- Comentariul dvs s-a şters. Îmi pare rău şi îmi cer scuze.
Problema dvs este că la noi analiza aplicării legislaţei, la faţa locului, nu va fi obiectivă şi vreţi să aflăm şi noi această concluzie care vă aparţine. Nemulţumirea poate apare în oricare altă ţară, oricând. Mai aproape de realitate este că trebuie să ştim să ne apărăm serios punctul de vedere. Poliţistul poate avea motive pe care nu le vom ignora şi pe care le vom discuta cu el pe loc. El s-a specializat pentru a menţine disciplina pe drumul public iar noi vrem mereu să profităm de drum în interes personal. Va fi o reuşită şi o mulţumire să vedem că poliţisul ne dă dreptate. Dacă momentan nu sunteţi pregătit să analizaţi acolo cazul în discuţie, cu bună credinţă, ulterior veţi face contestaţie.

Trebuie să recunoaştem că problemele întâlnirilor cu pietonii pot lua aspecte tragice şi de aceea vă dau dreptate să fiţi preocupat.

No comments:

Post a Comment