Monday, October 28, 2013

PORNIREA ÎN RAMPĂ


Este o probă de examen, uşoară, dar se recomandă exersarea ei numai după ce începătorul stăpâneşte comenzile, adică după cel puţin 20 de ore de exerciţii la volan. Pornirea în rampă se exersează fie la poligon, unde rampa este grea, fie chiar pe un drum în rampă, mai puţin aglomerat şi suficient de mult înclinat.
Una dintre împrejurările uzuale care fac necesară stăpânirea acestei probe este următoarea:
Presupunem că autoturismul se află oprit în rampă, aşteptând într-un şir de vehicule lumina verde a semaforului. Condiţia impusă este ca, aprinzându-se lampa verde, comenzile pornirii de pe loc să nu permită mişcarea autoturismului spre spate, nici măcar 1 - 2 centimetri. Evident că pentru exerciţiu nu se cere semafor.
Exerciţiul începe pe un drum în rampă, autoturismul este oprit, motorul funcţionează şi schimbătorul este la punctul mort. Conducătorul aşteaptă momentul pornirii, apăsând tot timpul cu piciorul drept pedala frânei, pentru a nu lăsa autoturismul să meargă înapoi, pe pantă.
Care sunt comenzile necesare pentru pornire în rampă?
1)    - Conducătorul se asigură. În unele împrejurări va trebui să semnalizeze.
2)  -Apasă pedala ambreiajului şi introduce schimbătorul în treapta 1.
3)   -La pornirea de pe loc trebuie întâi apăsată pedala acceleraţiei cu piciorul drept, pentru a mobiliza motorul să dezvolte putere. În acest scop:
a.  se trage mai întâi maneta frânei de mână, ţinând-o în poziţia frânat, fără a o asigura (la multe modele de fabricaţie se ţine butonul siguranţei apăsat continuu, cât timp se ţine maneta trasă);
b. se eliberează apoi pedala frânei, iar autoturismul rămâne frânat, deoarece conducătorul ţine, cu mâna dreaptă, maneta frânei trasă;
c.   se apasă pedala acceleraţiei pentru ca motorul să funcţioneze în turaţie (circa 2500 rot/min).
4)    - Se eliberează pedala ambreiajului, câte puţin, până ce turaţia motorului scade întrucâtva, pentru că acum trebuie să înceapă propulsarea dar, autoturismul este frânat cu frâna de mână. Pedala ambreiajului se menţine de acum, pentru un timp, în această poziţie, unde ambreiajul cuplează parţial motorul la transmisie. Pedala acceleraţiei rămâne mereu apăsată.
5)   - Se eliberează complet frâna de mână, fără nici un reglaj, după care mâna dreaptă se pune pe volan. Autoturismul porneşte din loc, progresiv. Pedala ambreiajului, încă rămâne în aceeaşi poziţie sau se mai eliberează foarte puţin, dacă pornirea este prea înceată.

6)   - După ce autoturismul capătă o mişcare sigură, câştigând o oarecare energie de mişcare, se eliberează complet, cu grijă, pedala ambreiajului şi se aşază piciorul în stânga, alături. Apoi se accelerează mai mult turaţia motorului, mărind valoarea vitezei autoturismului.
Exersând de câteva ori, începătorul capătă îndemânare, iar comenzile arătate se vor succeda într-un timp convenabil. Când exersăm nu trebuie să ne facem grijă pentru uzura ambreiajului. Acesta este construit să fie foarte rezistent. Pe de altă parte, la examen şi în toate împrejurările, sunt apreciate comenzile executate cu grijă pentru confortul călătorilor.
Greşeli la pornirea în rampă:
ì       - Lipsa asigurării la pornire sau a semnalizării dacă era necesară.
ì       - Pornirea autoturismului înapoi, pe o distanţă oricât de scurtă.
ì       - Oprirea motorului. La o pornire bună, nu ar trebui nici măcar să scadă turaţia.
ì       - Accelerarea excesivă a motorului.
ì       - Pornirea neuniformă, cu trepidaţii (lipsă de răbdare cu comanda ambreiajului şi accelerare insuficientă).

Aprecieri generale privind folosirea frânei de mână.

Începătorul evită să folosească frâna de mână, fiindcă s-ar putea să o uite acţionată şi, mergând aşa pe unele distanţe, se fereşte apoi să o mai folosească. Dar e recomandat să ne obişnuim cu frâna de mână. Sunt cazuri extreme când poate rămâne mijlocul salvator, necesar a fi la îndemână.
Subliniem că necesitatea folosirii ei apare foarte des, la pornirea autoturismului de pe loc, asemănător cu pornirea în rampă. Pornirea de pe loc cere motorului energie mare. Aceasta se obţine numai cu turaţie mare. Altfel, funcţionând la ralanti, motorul nu primeşte aer destul, cât este necesar unor arderi eficiente iar monitorizarea acordă strict o cantitate corespunzătoare, redusă de combustibil, ce va arde cu flăcări mari, dar rare. Turaţia va creşte foarte încet. Rău este şi că arderile cu flăcări maxime, la turaţie mică, produc forţe exagerate şi uzuri motorului. De aceea, mai bine accelerăm înainte de momentul pornirii, motorul se turează imediat, în gol, consumând o cantitate mică de combustibil, şi, urmează ca la cuplarea ambreiajului, când sarcina creşte, monitorizarea să constate prezenţa unei cantităţi mari de aer pentru ardere în cilindri şi să acorde imediat o cantitate mare de combustibil. Motorul turat, va funcţiona din plin, cu fl
ăcări moderate dar foarte dese, şi, va produce repede energia mare necesară demarajului. Oprind la semafor, trebuie să ţinem piciorul drept pe pedala frânei, fiindcă deseori drumul este uşor denivelat şi maşina tinde să-şi schimbe locul, ceea ce poate fi ameninţător pentru cei din jur. La pornire apare nevoia accelerării motorului, cu piciorul drept, înainte de cuplarea ambreiajului. În aceste cazuri, cât staţionăm, vom folosi frâna de mână în locul frânei de servici, şi vom porni de pe loc, eliberând frâna de mână, ca la pornirea în rampă, după ce am accelerat motorul cu piciorul drept.
No comments:

Post a Comment