Tuesday, October 15, 2013

AŞEZAREA LATERALĂ LÂNGĂ BORDURĂ

Este o metodă specială cu ajutorul căreia conducătorul poate alinia autoturismul într-un loc liber al unui rând în staţionare, de-a lungul bordurii trotuarului din dreapta, unde fiecare autoturism stă unul după altul, fără să atingă bordura cu roţile. Autoturismul notat C s-a manevrat astfel şi a ajuns lângă bordură, în poziţia dintre autoturismele A şi B (figura 1). Aici, lungimea spaţiului liber dintre A şi B este necesar a fi de minim 7 m. Mişcările acestei metode de manevră se deprind greu, astfel că sunt necesare exerciţii îndelungate la poligon şi pe drum.


Faza 1.     Conducătorul poziţionează autoturismul C (figura 2) lângă cel notat cu A, astfel ca, privind de la volan spre colţul din stânga spate al autoturismului A, mijlocul geamului uşii din dreapta spate (C1) să fie pe direcţia privirii.


Distanţa între autoturisme, în prima fază, nu trebuie să fie mai mică de 0,5 m, dar poate fi mai mare. Axa longitudinală a autoturismului C poate să nu fie absolut paralelă cu axa drumului. În poziţia arătată, conducătorul opreşte autoturismul, apasă cu piciorul drept pe pedala frânei, cu piciorul stâng apasă complet pedala ambreiajului şi introduce schimbătorul în marşarier. Autoturismul fiind încă oprit, conducătorul roteşte volanul la dreapta complet. Apoi se asigură pe drum, ştiind că roţile din faţă, în viraj spre dreapta-spate, se vor deplasa mult către stânga (vezi figura 3). Semnalizează şi comandă pornirea cu pedalele acceleraţiei şi ambreiajului. Astfel, virează cu spatele către dreapta, mergând încet, în timp ce direcţia axei longitudinale se schimbă progresiv.


Faza 2. Când direcţia axei longitudinale a autoturismului ajunge să facă un unghi de 

45cu direcţia bordurii, conducătorul opreşte autoturismul din mers (figura 3). Este bine ca aprecierea unghiului acestei direcţii să fie cât mai corectă. De la volan se poate aproxima acest unghi, astfel ca direcţia privirii de control, care s-a arătat în figura 2, să treacă de această dată prin colţul de geam C2. După oprire, se îndreaptă volanul, rotindu-l spre stânga, timp în care se ţin apăsate pedalele ambreiajului şi frânei.Faza 3. Apoi, conducătorul porneşte autoturismul, mergând rectiliniu, cu spatele, încet, pe această direcţie înclinată cu 450, până unde direcţia privirii de control ajunge să treacă prin colţul de geam C3 (figura 4). Aici opreşte din nou. Roteşte volanul la stânga complet, în timp ce pedalele frânei şi ambreiajului sunt apăsate, iar autoturismul este oprit. Locurile celor trei repere, C1, C2, C3, depind de poziţia la volan a conducătorului şi de modelul autoturismului. De aceea, poate li se vor aduce mici modificări de către cel care le foloseşte, dacă găseşte că modificările sunt necesare.


Faza 4.  Se comandă iarăşi pornirea de pe loc şi se deplasează autoturismul tot cu spatele, încet, în viraj stânga, maxim, până când se aliniază între autoturismele A şi B (figura 1). Se va proteja în timpul manevrei colţul stânga spate al autoturismului A. Alinierea se poate verifica în oglinda exterioară dreapta, unde trebuie să se vadă că marginea din dreapta a autoturismului a ajuns paralelă cu bordura trotuarului. Roţile nu trebuie să atingă bordura. În final, dacă lăsăm autoturismul lângă bordură, vom îndrepta obligatoriu roţile din faţă, înainte de a opri motorul.


Pentru alinierea autoturismului într-un rînd de pe stânga drumului, ceea ce este mai greu şi se cere rareori, ne vom imagina că locul şoferului este în dreapta. Fiind la volan avem nevoie deseori să apelăm la imaginaţie. În acest caz, ne vom închipui că direcţia privirii de control  trece, de la locul din dreapta şoferului, spre geamurile din stânga.

Se vor evita următoarele greşeli la executarea aşezării laterale:


          - Lipsa semnalizării sau/şi asigurării.

         - Alinierea greşită, fie prin înclinarea autoturismului faţă de bordură ori prin aşezarea lui la mai mult de 35-40 cm de  bordură (dar poate fi apropiat chiar la 5 cm).

   - Corectările în timpul manevrei, prin mersul înainte.

      - Atingerea bordurii, zgârierea sau lovirea autoturismului.

       - Oprirea motorului în timpul exerciţiului.


No comments:

Post a Comment